UPRAWNIENIA WYMAGANE DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym
jest prawo jazdy określonej kategorii.


prawo
jazdy

( kat.)
uprawnia do kierowania możliwość ciągnięcia przyczepy lekkiej możliwość kierowania ciągnikiem rolniczym z przycz. wymagany wiek

(lat)
dodatkowy warunek uzyskania
A motocyklem, tak   17 *
A1 motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy
nie przekraczającej 11 kW,
    16 *
B a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, tak   17 *
b)  pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c)  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
B1 trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla, tak   16 *
C pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, tak   18 posiadanie prawa jazdy kategorii B.
C1 pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, tak   18 posiadanie prawa jazdy kategorii B.
D autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, tak   21 posiadanie prawa jazdy kategorii B.
D1 autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, tak   21 posiadanie prawa jazdy kategorii B.
T ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,     16 *

*  - osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1 lub T
za zgodą rodziców lub opiekuna.


Samo prawo jazdy nie zawsze jednak wystarczy - w przypadkach opisanych poniżej
wymagane jest dodatkowo świadectwo kwalifikacji.ŚWIADECTWO   KWALIFIKACJI
kiedy wymagane lub kto musi posiadać ? co ile lat musi być przedłużane ?
  warunki dodatkowe  
do kierowania:
 • samochodem ciężarowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t,
 • pojazdem uprzywilejowanym oraz
 • taksówką osobową.
posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat;
kierujący taksówką osobową powinien również znać topografię miejscowości, w której prowadzi lub zamierza prowadzić działalność.
przez osobę, w stosunku do której wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii  A, B, B+E, B1 lub T:
 1. w wieku do 55 lat - co 5 lat,
 2. w wieku od 56 do 65 lat - co 3 lata,
 3. w wieku powyżej 65 lat - corocznie.


przez osobę, w stosunku do której wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii   C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 lub D1+E:
 1. w wieku do 55 lat - co 3 lata,
 2. w wieku powyżej 55 lat - corocznie.
do kierowania ciągnikiem rolniczym przewożącym dzieci w ciągniętej przyczepie. posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 2 lat.
do kierowania pojazdem lub zespołem pojazdów przewożącym materiały niebezpieczne. posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat oraz ukończony kurs dokształcający kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
instruktor osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.  
egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
kierowca:
 • pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t,
 • autobusu lub
 • kierowca zarobkowo przewożący osoby na własny lub cudzy rachunek.